Posts Tagged ‘complexiteit’

Nut van gedocumenteerde processen en afspraken; op het werk en thuis.

2 April, 2012

1 zelfstandige heeft weinig reden om (veel) processen te documenteren. Redenen die ik kan bedenken zijn checklijstjes en de stappen voor weinig voorkomende werkzaamheden. Bij het laatste voorbeeld voorkomt het opschrijven wat je moet doen, dat je het later mogelijk opnieuw moet uitzoeken wat nu ook alweer precies de stappen waren en waar je informatie de vorige keer hebt bewaard.

Een alleenstaande kan doen en laten wat hij wil. Eten wat hij wil, muziek luisteren enz. Het is wel handig als hij bankafschriften bij elkaar bewaard. Het invullen van de belastingaangifte gaat ook gemakkelijker als de informatie hiervoor op bekende plekken te vinden is.

2 mensen in een team moeten al veel afstemmen. Waar staat welke informatie, begrijp ik jouw informatie, op welke manier informeren wij elkaar en kunnen wij afgaan op wat eerder is afgesproken? Hier geldt dat je of iedere dag met elkaar overlegt over alles wat van belang is. Zo niet, dan werkt het gemakkelijk als jij weet waar je collega zijn informatie bewaard. Ook is het fijn als hij dit altijd op dezelfde manier doet.

Een koppel moet meer afstemmen dan een alleenstaande. Wat wil jij? Waar ben jij hoe laat? Wat gaan we eten? Doe jij boodschappen? Waar heb je die brief gelegd?
Het is duidelijke. Wil je geen ruzies en frustraties dan is het handig dat er afspraken worden gemaakt en nagekomen.

3 of veel mensen in een organisatie moeten overeenstemming bereiken op welke manier zij samenwerken. Frustratie over dingen die niet (juist/tijdig) gedaan worden liggen op de loer. Afspraken moeten continu worden herijkt om te zien of zij nog wel doelmatig zijn.

Een gezin met kinderen is een groot deel van de tijd bezig werk en andere betrokkenen (ouders, vriendjes, school/kinderopvang, werk) met elkaar af te stemmen. Afspraken zijn hier nog belangrijker omdat de verschillende stakeholders niet te verenigen zijn. En dan wordt nog één ding duidelijk. Het maken alles afdekkende afspraken en deze vastleggen, blijkt ineens niet voldoende te zijn.
Kinderen veranderen, regels die gisteren nog (of juist nog niet) nodig waren, blijken vandaag niet meer nodig te zijn. Ook de omgeving blijkt ineens onvoorspelbaar te zijn. Het vastleggen van afspraken is ineens een complexe aangelegenheid. Vaak blijkt alleen achteraf wat de manier van aanpak was geweest.

Zo kom ik op 2 conclusies:

1, alles afdekkende regels maken niet noodzakelijkerwijs een ‘werkend’ en gelukkig gezin. Binnen de grenzen van wat mogelijk is geniet je van de vrijheden en veiligheid die door de afspraken worden gecreëerd.
Dit geldt ook binnen een professionele omgeving. Mensen en de omgeving bepalen welke (typen) regels en afspraken nodig zijn. Dit kun je niet 1-op-1 aan een model ophangen.

2, is bij een gezin complexiteit te managen door liefde, vergevingsgezindheid en improviseren, in een professionele omgeving is dit (veelal) niet mogelijk. Hier zijn technieken voor het omgaan met complexiteit nodig. Deze technieken geven inzicht in de mate van complexiteit en passende manier van aanpak.

Advertisements

How to deal with complexity before it kills your project

29 March, 2012

We live in an unpredictable world. Our relationships (family, friends, society), our products and organizational structures are complex. This complexity is ignored by most of us. On every level in our lives we ignore this complexity and act as if all our problems are simple.
On the same playing field we manage most of our projects as if they act in a fixed, stable environment. But every project manager knows that at project start most of the requirements are unclear, our (fixed) budget is wrong. No wonder project members and customers are frustrated and our project managers burned down!
I had my fair share of contribution to this situation. As a CMMI expert I told organizations and project managers how they were expected to run projects. Based on the knowledge of today, I sincerely apologize.

Projects
Typical projects deal with dozens, if not hundreds of stakeholders. Each of whom has personal-, team-, organizational targets, (limiting and changing) convictions, (hidden) agenda’s, political agenda’s etc. You’ll get the picture on how growling difficult it is for any project manager to successfully deliver a project.
To worsen things, projects (and organizations) are managed as if people, like machines, are capable of programmable repeatable executing intelligent tasks.
The solution then is to treat projects as complex systems. For this we need language and solutions capable dealing with complex problems.

Cynefin©
The solution to handle complexity and uncertainty, is to recognize the solution method  for the problem at hand. For this reason the Cynefin© model is helpful. Cynefin© describes 4 domains to categorize problems: simple, complicated, complex and chaotic. Depending in which domain your problem situates, it provides mechanisms to deal with the problem.
In the simple domain has a clear relationship between cause and effect. The problem is addressed by sensing the problem (I can’t read), categorize (it is dark) and respond (switch on the light)
Problems in the complicated domain require some form of investigation. Typically you would hire or go to an expert to get it fixed. This is done by sensing (my arm hurts) analyze (doctor identifies a broken arm) and response (applies a plaster bandage).
In a complex environment (covering most of the project management problems) the relationship between cause and effect is not known up front. It can only be determined afterwards. Therefore the approach here is to react by means of probe (try a small subset of requirements), sense (let the customer evaluate), response (redo if not ok, else continue with next subset).
The chaotic domain is not a domain where good or best practices work. Here acting is done (stop the traffic) sensing applied (2 cars, 1 truck, 5 injured) followed by response (you call for more support, you do traffic control, you attend to the wounded).

Scrum
Scrum in its core is essential an approach for complex problems. It is time-framed method in which a team addresses a subset of the total customer requests. At the end of each sprint the customer evaluates the delivered part of the solution. It applies the probe, sense and response approach from the Cynefin© model.
Introduction of scrum on project level only, without appliance of agile principles in other areas (e.g. product management, portfolio management), the positive effects of scrum will soon vaporize.

Software development and project management
Joseph Pelrine explains in his paper “on understanding software agility” 1 that most software development problems are situated in the complicated domain, whereas project management problems are mostly situated in the complex or chaotic domain.
This further supports the above statement that organizations need to apply lean principles on management then only on software development.

deal with complexity
In a next blog I’ll get more practical and discuss methods to support an agile approach in software development.
For more information about applying Cynefin based tools and methods I refer to TOP innosense. TOP innosense is a network partner of Cognitive Edge in The Netherlands.

1) On Understanding Software Agility—A Social Complexity Point Of View E:CO Issue Vol. 13 Nos. 1-2 2011 pp. 26-37