Archive for the ‘ZZP’ Category

De vrije ruimte in ondernemen

28 October, 2011

De vrije ruimte
in ondernemen

In de sport is de term ‘de vrije ruimte’ synoniem voor het creatief en effectief vastzetten van de tegenstander of het onder druk van de tegenstander uitkomen. In dit artikel onderzoek ik het gebruik van de vrije ruimte binnen het ondernemen en wat daarvoor nodig is.

Voorwaarden
De vrije ruimte in de sport staat gelijk aan kansen. Kansen om te winnen. Er zijn voorwaarden om de vrije ruimte effectief te kunnen gebruiken. Om er een paar te noemen: spelinzicht (zien waar vrije ruimte ontstaat), vaardigheid (bal krijgen waar die moet zijn), leiderschap (sturen van medespelers) en teamintelligentie (het kennen van situaties, beperkingen en mogelijkheden van medespelers).

Spelinzicht
Het begint bij het kunnen lezen van de mogelijkheden. Dit bepaalt de mate waarin de vrije ruimte wordt benut. In ondernemen zie je dit terug in de manier waarop startende ondernemers de ruimte zoeken in reguliere business modellen. Voorbeeld is het gratis aanbieden van kranten.

Spelinzicht binnen ondernemen vergt denken buiten bestaande patronen en het toelaten van het onbekende. Kun je spelinzicht leren? Nee, in ieder geval niet op school. Zonder aanleg en doorzettingsvermogen kom je er niet. Je moet het doen. Vallen, opstaan, leren en opnieuw beginnen is het motto. Zo ontstaat handel-intelligentie en spelinzicht.

Vaardigheid
Als een sporter de mogelijkheden van de vrije ruimte ziet, maar niet in staat is de bal daar te krijgen, zal hij nooit succesvol zijn. In basketbal wordt voor dit doel veel getraind op het lopen van vaste patronen (spelletjes). De vaardigheid om de bal op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen wordt hierdoor vergroot. Daarnaast creëren patronen vrije ruimtes.

Het vinden van de vrije ruimtes in het bedrijfsleven gebeurt door scenario planning en narrative onderzoek. Scenario planning zoekt de toekomstige vrije ruimte, narrative gebaseerd onderzoek zoekt op basis van verhalen van klanten de huidige vrije ruimtes.

Naast deze statisch gebaseerde methodieken is er de intuïtie en ondernemersgeest van de ondernemer. Deze laatste laat zich moeilijk leren. De vrije ruimte vinden, gebeurt hier letterlijk in de vrije ruimte die de ondernemer voor zichzelf creëert.

Persoonlijk leiderschap
Op het veld herken je de leider direct. Hij geeft aanwijzingen en andere spelers luisteren naar hem. Dit soort leiderschap (ik noem het persoonlijk leiderschap) is niet te trainen. Natuurlijk zijn er wel aspecten van persoonlijk leiderschap te leren. Zo kun je jouw manier van handelen en praten afstemmen op je medewerkers en klanten. Maar ‘overdaad’ ligt op de loer, en dan wordt afstemmen manipuleren.

Persoonlijk leiderschap kun je wel ontwikkelen. Dit is met name een ontdekkingsreis naar jezelf. Je leert wie je bent, waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt en op welke manier dat je functioneren beïnvloedt. Zo’n ontdekkingsreis levert bijna altijd verrassende inzichten op. Je ontdekt een nieuwe manier van functioneren om al je (nieuw ontdekte) talenten ten volle te benutten. Wanneer een ondernemer vanuit die kennis werkt en handelt, is hij authentiek, betrouwbaar en consistent. Omdat hij vanuit zijn kracht werkt, boekt hij meer resultaten en straalt meer zelfvertrouwen uit.  Mensen in zijn omgeving herkennen dit en zullen luisteren naar wat hij zegt. Mensen zullen zich door hem naar de vrije ruimte laten leiden.

Teamintelligentie
Om in het ondernemen in de vrije ruimte te kunnen duiken en deze succesvol te benutten, heb je een winnend team nodig. Omdat het team een idee of droom van de ondernemer realiseert, ligt daar ook direct de kern van ware teamintelligentie. Is de ondernemer in staat het team zonder zijn (directe) aanwijzingen te laten winnen? Krijgt hij zijn passie, ervaring en inzichten overgebracht op het team?

Teamintelligentie zoekt naar het aanwezig potentieel van de medewerkers. Een effectief sportteam zal altijd het volledig aanwezige potentieel gebruiken. Pas dan kun je topsport bedrijven.

Een ondernemer ontdekt het potentieel van zijn medewerkers door hen te coachen. Door feedback wordt voor ieder teamlid inzichtelijk wat zijn kracht en zwakte is. Op deze manier creëert de ondernemer een team dat bestaat uit competente, dynamische en creatieve teamleden: een team dat de vrije ruimte maximaal benut voor maximaal succes.

Nut
De vrije ruimte zoeken, vinden en gebruiken is leuk en uitdagend. Maar het mooiste van het maximaal benutten van de vrije ruimte door een ondernemer, is dat het de concurrentie op achterstand zet.

Arno Korpershoek
Ontwikkel coach
www.co-chi.nl
www.arnokorpershoek.nl
www.just-inspire.nl

Files en flexibele werkplekken in 010

28 November, 2009

28 nov 2009            Files en flexibele werkplekken (in 010)

Files, ik heb er een hekel aan en probeer ze ook zo veel mogelijk te vermijden. Files kosten tijd en frustratie. Maar ook het reizen in het algemeen. Wanneer je mensen vraagt of ze liever 15 minuten fietsen of 1 uur met de auto of openbaar vervoer moeten rezien zullen ze voor het eerste kiezen. Ten eerste omdat ze, als het nodig is altijd nog voor OV en auto kunnen kiezen, alleen duurt de rit dan maar een paar minuten. Ten tweede is de vrijgekomen tijd, vrij te besteden.

Kortom, het is dus aangenaam om snel op je werkplek te zijn.

Ikzelf werk regelmatig op afstand. Hetzij vanuit huis, hetzij vanuit een vestiging van de klant, waarvoor ik minder ver hoef te reizen. Het levert mij minder reiskosten en -tijd op, meer energie en tijd. Het mooie is dat het nog nooit aan kwaliteit heeft ingeboed.

Thuis werken heeft wel nadelen. Zo ben je door huisgenoten makkelijker benaderbaar voor niet werk gerelateerde vragen of interupties. Maar, geldt dit niet óók op de werk zelf?

Ik merk in ieder geval dat ik bij klanten geregeld juist een andere werkplek opzoek omdat ik iets af moet maken. Gesprekken van collega’s over XXX, of vanuit mijzelf gestart over mijn zoontje van 2, leveren wel leuke momenten en energie op, maar leiden makkelijk van het werk af.

Het creëren van een locatie waar mensen uit verschillende disciplines, kunnen werken in een optimale omgeving is een uitdaging. Maar levert veel op.

Kruisbestuiving, inspiratie, en de mogelijkheid anderen bij jou initiatief te betrekken maakt het werk lichter en effectiever.

Wanneer de locatie wordt uitgerust met de mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt, wordt het ook mogelijk mensen van (grote) bedrijven een werkplek te bieden.  Door audio en video ondersteuning op de pc, lijkt het alsof collega’s gewoon een kamer verder werken.  Encryptie faciliteiten zorgen ook voor een veilige werkplek.

Overigens, geldt ook voor medewerkers van grote bedrijven, dat het werken in een andere omgeving, te midden van andere disciplines, een ideale plek is voor kruisbestuiving van ideeën. Hierdoor wordt een hoge mate van creativiteit geschapen.

Voor O/ZZPers kunnen locaties waar zij in contact kunnen komen met werknemers van grote bedrijven, een mogelijkheid zijn zichzelf in de kijker te werken.

Kijk uit naar ZZPlace2be010 via Twitter!