Archive for the ‘Just Inspire’ Category

De vrije ruimte in ondernemen

28 October, 2011

De vrije ruimte
in ondernemen

In de sport is de term ‘de vrije ruimte’ synoniem voor het creatief en effectief vastzetten van de tegenstander of het onder druk van de tegenstander uitkomen. In dit artikel onderzoek ik het gebruik van de vrije ruimte binnen het ondernemen en wat daarvoor nodig is.

Voorwaarden
De vrije ruimte in de sport staat gelijk aan kansen. Kansen om te winnen. Er zijn voorwaarden om de vrije ruimte effectief te kunnen gebruiken. Om er een paar te noemen: spelinzicht (zien waar vrije ruimte ontstaat), vaardigheid (bal krijgen waar die moet zijn), leiderschap (sturen van medespelers) en teamintelligentie (het kennen van situaties, beperkingen en mogelijkheden van medespelers).

Spelinzicht
Het begint bij het kunnen lezen van de mogelijkheden. Dit bepaalt de mate waarin de vrije ruimte wordt benut. In ondernemen zie je dit terug in de manier waarop startende ondernemers de ruimte zoeken in reguliere business modellen. Voorbeeld is het gratis aanbieden van kranten.

Spelinzicht binnen ondernemen vergt denken buiten bestaande patronen en het toelaten van het onbekende. Kun je spelinzicht leren? Nee, in ieder geval niet op school. Zonder aanleg en doorzettingsvermogen kom je er niet. Je moet het doen. Vallen, opstaan, leren en opnieuw beginnen is het motto. Zo ontstaat handel-intelligentie en spelinzicht.

Vaardigheid
Als een sporter de mogelijkheden van de vrije ruimte ziet, maar niet in staat is de bal daar te krijgen, zal hij nooit succesvol zijn. In basketbal wordt voor dit doel veel getraind op het lopen van vaste patronen (spelletjes). De vaardigheid om de bal op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen wordt hierdoor vergroot. Daarnaast creëren patronen vrije ruimtes.

Het vinden van de vrije ruimtes in het bedrijfsleven gebeurt door scenario planning en narrative onderzoek. Scenario planning zoekt de toekomstige vrije ruimte, narrative gebaseerd onderzoek zoekt op basis van verhalen van klanten de huidige vrije ruimtes.

Naast deze statisch gebaseerde methodieken is er de intuïtie en ondernemersgeest van de ondernemer. Deze laatste laat zich moeilijk leren. De vrije ruimte vinden, gebeurt hier letterlijk in de vrije ruimte die de ondernemer voor zichzelf creëert.

Persoonlijk leiderschap
Op het veld herken je de leider direct. Hij geeft aanwijzingen en andere spelers luisteren naar hem. Dit soort leiderschap (ik noem het persoonlijk leiderschap) is niet te trainen. Natuurlijk zijn er wel aspecten van persoonlijk leiderschap te leren. Zo kun je jouw manier van handelen en praten afstemmen op je medewerkers en klanten. Maar ‘overdaad’ ligt op de loer, en dan wordt afstemmen manipuleren.

Persoonlijk leiderschap kun je wel ontwikkelen. Dit is met name een ontdekkingsreis naar jezelf. Je leert wie je bent, waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt en op welke manier dat je functioneren beïnvloedt. Zo’n ontdekkingsreis levert bijna altijd verrassende inzichten op. Je ontdekt een nieuwe manier van functioneren om al je (nieuw ontdekte) talenten ten volle te benutten. Wanneer een ondernemer vanuit die kennis werkt en handelt, is hij authentiek, betrouwbaar en consistent. Omdat hij vanuit zijn kracht werkt, boekt hij meer resultaten en straalt meer zelfvertrouwen uit.  Mensen in zijn omgeving herkennen dit en zullen luisteren naar wat hij zegt. Mensen zullen zich door hem naar de vrije ruimte laten leiden.

Teamintelligentie
Om in het ondernemen in de vrije ruimte te kunnen duiken en deze succesvol te benutten, heb je een winnend team nodig. Omdat het team een idee of droom van de ondernemer realiseert, ligt daar ook direct de kern van ware teamintelligentie. Is de ondernemer in staat het team zonder zijn (directe) aanwijzingen te laten winnen? Krijgt hij zijn passie, ervaring en inzichten overgebracht op het team?

Teamintelligentie zoekt naar het aanwezig potentieel van de medewerkers. Een effectief sportteam zal altijd het volledig aanwezige potentieel gebruiken. Pas dan kun je topsport bedrijven.

Een ondernemer ontdekt het potentieel van zijn medewerkers door hen te coachen. Door feedback wordt voor ieder teamlid inzichtelijk wat zijn kracht en zwakte is. Op deze manier creëert de ondernemer een team dat bestaat uit competente, dynamische en creatieve teamleden: een team dat de vrije ruimte maximaal benut voor maximaal succes.

Nut
De vrije ruimte zoeken, vinden en gebruiken is leuk en uitdagend. Maar het mooiste van het maximaal benutten van de vrije ruimte door een ondernemer, is dat het de concurrentie op achterstand zet.

Arno Korpershoek
Ontwikkel coach
www.co-chi.nl
www.arnokorpershoek.nl
www.just-inspire.nl

Het Nieuwe Werken effectief inzetten

6 July, 2011

Wat brengt ons ‘het nieuwe werken? vooral veel verkochte hardware, in de vorm van spider telefoons, video conferentie apparatuur e.d. Deze hardware staat ten dienste van samenwerken op verschillende locaties en werd al in de jaren 90 van de vorige eeuw gebruikt door teams op verschillende locaties. Zo nieuw is nieuw dus niet. Het Werkelijke Nieuwe Werken (HWNW) is iets anders en levert echt winst en mogelijkheden op.

Newtoniaans denken

Om de vraag wat is HWNW te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de manier waarop medewerkers worden aangestuurd. Dit is veelal Newtoniaans gebaseerd. Het Newtoniaans denken op basis van rollen, meetbare resultaten en voorgedefinieerde analyse en oplosmethodieken werkt goed in een geautomatiseerde assemblage omgeving. Het werkt echter minder goed in een op (mensen)kennis gebaseerde ontwikkelomgeving. Ook ‘het nieuwe werken’ brengt hier geen verandering in. Immers, hetzelfde blijven doen (op een ander tijdstip en/of plek) zal altijd hetzelfde resultaat opleveren.

Tevens wordt een afdeling gezien als bestaande uit een aantal rollen dat door een aantal FTE’s moet worden ingevuld. Een metaview naar wat er gedaan zou kunnen worden en andere manieren om dat te bewerkstelligen, is nog niet standaard.

Wat werkt wel?

Wat wel werkt, is het volgende.

  1. Zet mensen in hun kracht; dat wil zeggen zoek actief naar de passie en (verborgen) talent van medewerkers.
  2. Creëer een omgeving waarin de passie en het (verborgen) potentieel van de medewerkers uitgangspunt is in het oplossen van vraagstukken.

Wanneer in een team of organisatie wordt uitgegaan van datgene wat mensen kunnen of zouden willen kunnen, evolueert het nieuwe werken in een hefboom met onverwacht prachtige resultaten tot gevolg.

Uitgangspunt is de medewerker als bron van potentieel.

Wat is er voor nodig?

Hoe ga je dan om met een management(laag) dat gewend is te opereren op basis van metrieken en angst; op basis van “ik bepaal wat jij doet en hoe jij dat doet”?

Het antwoord is verrassend eenvoudig.

Door ook in het managementteam na te gaan welk potentieel daar aanwezig is. De kans is groot dat het managementteam acteert op basis van eigen angsten en onvoldoende op basis van mogelijke winsten; winstmogelijkheden die worden gerealiseerd op basis van het aanwezige potentieel, zowel in het managementteam als bij de medewerkers die het team faciliteert (niet aanstuurt).

Om deze stap te zetten is visie nodig. En lef. Maar de vraag is of er een andere weg is om werkelijke winsten te behalen.

Het Nieuwe Werken, Persoonlijk Leiderschap en Just Inspire

1 November, 2010

Het nieuwe buzz-word is wel Het Nieuwe Werken (HNW). Hiermee wordt bedoelt dat  het werken wordt aangepast, of beter gezegd, ingepast in het gehele leefpatroon van de medewerkers en het team.  Werktijden zijn, tot op zekere hoogte, zelf te bepalen. Dit geldt ook voor de werkplek , houding tegenover werk en werkinhoud. Moderne technieken zoals mobiel internet, mails afhandelen via de mobiele telefoon, en binnenkort [video phone calls] via de mobiele telefoon, maken het voor veel werkzaamheden mogelijk niet meer op kantoor aanwezig te hoeven te zijn.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik, eind jaren 80, een aanvaring met een manager had. Hij was al een aantal malen langs mijn bureau gelopen. Geen van de keren zat ik achter mijn bureau. Ondanks het feit dat er inhoudelijk niets op mijn werk viel aan te merken, had ik toch een groot probleem. Ik kon, volgens hem, immers niet aan het werk zijn geweest.

Dit roept de vraag op of de huidige managers zijn ingesteld op HNW.  Welke angsten leven er bij managers wanneer de medewerkers zijn uitgezworven over de stad. Op welke manieren kunnen de voortgang worden bepaald en activiteiten tijdig worden bijgestuurd? Het vereist aangepaste werkprocessen, duidelijk afgestemde verantwoordelijkheden, en ook dat de ‘vrijheidsgraden’ (autoriteit) van de medewerkers worden omschreven.

Voor de manager betekent dit dat hij vertrouwen moet hebben in zijn medewerkers.  Het vereist voor een deel het loslaten van het ‘oude’ paradigma dat medewerkers ‘zichtbaar’ moeten zijn.

Voor de medewerker verandert er ook veel. Het is niet meer nodig twee keer per dag langdurig in de file te staan; bij mooi weer kan er in de tuin worden gewerkt; of het werk wordt ‘s avonds gedaan, als de kinderen op bed liggen.

Onderzoek wijst uit dat de medewerker, wanneer hij niet op de werkplek zijn werkzaamheden uitvoert, ook aan stress wordt bloot gesteld. Het blijkt dat ‘even naar de bakker gaan’ of zelfs ‘even naar het ‘toilet gaan’ tot onzekerheid en zelfs stress kan leiden. Stel je voor dat er gebeld wordt door een collega of de manager en je neemt niet op, of er zijn bussen en trams te horen. Wat zal er wel niet gedacht worden?

Verder blijkt dat thuis werken en de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben, een moeilijke combinatie is. Concentreren is lastig, en als verantwoordelijk ouder luister je altijd met één oor of alles wel goed gaat. En net als je in een flow zit moet er een luier worden verschoond, of een ruzie gesust.

Het is nodig dat mensen open met elkaar in gesprek gaan. Wanneer men de persoonlijke omstandigheden en beleving van alle teamleden kent, wordt hier gemakkelijker rekening mee gehouden. Agenda’s worden eenvoudiger op elkaar afgestemd. Samen worden de schouders er onder gezet.

Verder dient de manager ook zijn gevoelens te delen met het team. Op welke manier kan het team de manager ondersteunen. Immer hij dient ook het zakelijk belang en (belangrijker) zijn eigen managers en eigen doelstellingen te halen. (Deze zin snap ik niet helemaal, wat bedoel je met ‘zijn eigen managers te halen’? wouter)

Persoonlijk Leiderschap is onontbeerlijk voor deze teams. Het ondersteunt het nemen van verantwoordelijkheid, het neemt angst weg bij manager en medewerkers; het maakt dat teams beter gebruik maken van elkaars kracht en (mogelijk nu nog verborgen) potentieel. Omdat men ook elkaars zwakke plekken kent, worden deze door teamleden aangevuld en ondersteund.

Just Inspire is, naast de ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap, een andere aanvulling bij de introductie van HNW in een organisatie.

Just Inspire is voor organisaties een concreet en praktisch startschot voor Het Nieuwe Werken (HNW).  Bij HNW gaat het om mensen, hun kern, de potentie en op welke manier zij deze potentie in hun persoonlijk en professionele leven kunnen benutten. Door Just Inspire maken mensen op een authentieke en persoonlijke wijze contact met elkaar, en worden nieuwe inzichten getoond.

Just Inspire doorbreekt behoudende en vastgeroeste patronen. Het prikkelt en daagt uit  tot sprankelende nieuwe manieren van samenwerken en communiceren, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en talent.

Meer informatie: www.just-inspire.nl of www.co-chi.nl

vragen over mijn houding en verantwoordelijkheden mbt onrecht

27 December, 2009

Vragen

Regelmatig wordt ik woedend om dingen die ik hoor of zie. Soms ook ben ik verdoofd, omdat ik er niet bij kan, of het gewoonweg niet kan bevatten.

Wat maakt dat wij als redelijke mensen in staat zijn tot gruweldaden. Wat maakt dat ik mij soms alleen kwaad maak achter mijn computer en niet opsta wanneer ik iemand iets stompzinnig zie doen?

Het dichtst bij kwam ‘het kwaad’ bij mij toen ik in Antwerpen woonde. Op een morgen stond een scholier op, ontbeet, nam de trein naar de stad. In de stad ging hij niet naar school maar  kocht een wapen en munitie. Een paar minuten later schoot hij enkele mensen dood, waaronder een baby en haar oppas. Ik wandelde iedere dag langs de wapenwinkel. Ik liep vol verwachting naar een volgend diner, door dezelfde straten waar mensen gestorven waren door de kogels vanuit een nieuw geweer door een jong mens aan het begin van zijn leven.

Waarom.

Waarom deed ik niets. Waarom doe ik niets. Waarom laat ik het aan anderen over? Waarom doe ik niets aan armoede, onrecht, uitsluiting en misstanden?
Waarom leef ik mijn beschermde leven?

Tsja. uhhhhh….

Moeilijke en onbeantwoordbare vragen. Wat kun je doen? Waar liggen mijn kwaliteiten? Waarin kan ik voor andere iets betekenen? Of moet ik misschien juist met iets stoppen? Iets niet meer doen of op z’n minst minder doen?

Ja dat is in ieder geval makkelijk, een stuk laffer ook wel. Maar het maakt het meer behapbaar. Ik kan geen verkrachting tegengaan, maar ik kan er wel voor zorgen dat mogelijke daders inzien dat dat niet een manier is om met anderen om te gaan.
Zoals een klein meisje van 10 jaar ooit op een video sprak: “één mens kan nee zeggen. één mens kan iets doen. Die éne mens kan door dat te doen een verschil betekenen. En die mens zou een leider zijn. ”

Kortom, het feit dat ik begonnen ben met bloggen, dat ik begonnen ben met het organiseren van Just Inspire dagen, dat ik mensen coach in persoonlijk leiderschap, dat ik meewerk een inspirerende organisatie te bouwen (www.s2m010.com); maakt deel uit van dat wat mij beweegt. Het is mijn bijdrage aan een betere wereld. En het mooie is dat het mijn passie is: het creeëren van een wereld waarin mensen worden uitgenodigd en ondersteund hun potentieel te vinden en te ontwikkelen, om hier vervolgens anderen mee te helpen.

Hetzelfde geld voor het in actie komen in de eigen thuis-omgeving op het werk. Je zult niet eenvoudig een besluit van de directie kunnen veranderen (tenzij je daar deel van uit maakt natuurlijk), maar je kunt wel, door authentiek en met passie te handelen, misstanden binnen je eigen leefwereld aanpakken; ongeacht of je 10 of 6o jaar bent, man of vrouw, gehandicapt of superatletisch. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid zijn/haar leven zelf vorm te geven en hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is míjn manier om te voorkomen dat een scholier ipv naar school te gaan om te leren, andere mensen doodt. Dit is mijn manier om meer (com)passie, meer empathie, meer genegenheid en warmte te genereren, thuis en in de werkomgeving.

Persoonlijk Leiderschap en humanisme

9 December, 2009

Wat maakt dat mensen elkaar toch de meest bizarre dingen aandoen. Vrouwen achtergesteld door religie’s, kinderen die door priesters worden misbruikt die dan op hun beurt worden beschermt door de religieuze leiders, hele bevolkingsgroepen die worden achtergesteld, verdreven, verkracht en vermoord.

Wat maakt toch dat wij niet in vrede en harmonie met elkaar kunnen/willen leven?

Waarom ben ik in de basis een normale man die, uitgedaagd door een overheid of een daad van (vermeende) agressie, ineens kan omslaan in een agressieveling?

Humanisme is een levenshouding welke religie, vorm van staat, e.d. overstijgt. Wikipedia: Humanism is a perspective common to a wide range of ethical stances that attaches importance to human dignity, concerns, and capabilities, particularly rationality.” In mijn betekenis ontbreekt hier de passie voor het leven die het humanisme ondersteunt. Humanisme is een antwoord voor de boven omschreven voorbeelden van problemen.

Het is een houding, waarin wij anderen benaderen als gelijken. Sterker, we zijn allemaal gelijk. In ieder opzicht zijn wij mensen gelijk. Dat maakt het ook zo stompzinnig. Ikzelf vind het bijvoorbeeld lastig om anderen, zoals bijvoorbeeld de mensen in de bovenaan genoemde voorbeelden, óók als mijn gelijken te zien. tricky hé?

Wat mij helpt mijn humanistische inslag te versterken is persoonlijk leiderschap. Immers, persoonlijk leiderschap maakt dat ik mijn sterke eigenschappen ken. Mijn eigen zwakheden, en de manieren om anderen te betrekken, om in activiteiten, mijn zwakheden te laten aanvullen door de sterke kanten van anderen. De link naar het humanisme is dat ik mij als mens meer bewust ben wie ik ben, wie ik wil zijn, en wie ik zou kunnen worden als ik niet oplet. Wanneer ik niet oplet wordt ik gemakkelijk diegene ik die ik niet wíl zijn.

Bij persoonlijk leiderschap horen o.a. de eigenschappen die Steven Covey heeft benoemt in zijn 7 eigenschappen van effectieve leiderschap. Persoonlijk leiderschap wordt door Covey vertaald naar persoonlijke groei: van afhankelijkheid via onafhankelijk naar wederzijdse afhankelijkheid. Zo ontstaat persoonlijk leiderschap, wat Covey omschrijft als de 8ste eigenschap: het ontdekken van je innerlijke stem en het inspireren van anderen die van henzelf te vinden.

Persoonlijk leiderschap geeft een stimilus aan het humanisme. Het maakt dat je met meer medendogen leeft Het maakt dat je mensen rondom je zichzelf laat herkennen als een bijzonder mens. Het triggert het talent de passie, en werkt op het geweten.

Met het Just Inspire project laten Jan Peter Bogers en ik mensen, als een eerste stap, de eigen passie en de relatie die zij hiermee hebben, onder de loep te nemen. Met name in de relatie met andere mensen, zoals collega’s, klanten e.d.. Een eerste kleine stap, via passie en persoonlijk leiderschap, naar een meer humane wereld,,,