Archive for the ‘economie’ Category

Sensemaking based employee satisfaction surveys for happy employees

7 June, 2012

Sensemaking based surveys supports organizations that wants to engage all their employees in strategic and tactical decision making, innovation and knowledge generator.
We at TOP innosense make this promise a guarantee.

Everybody knows those standard surveys which state for example that the satisfaction rose from 6.7 last year to 6.8 this year. Everybody a bonus! But what these types of old fashioned surveys lack, is the actual engagement of all staff in the overall and daily strategic and tactical decision making, innovation and knowledge generator if the company. What a waste!

How to accomplish this? Simple by using the Cynefin framework and the supporting Sensemaking® software.

Managing an organization or any sized group of people is a complex task. There are too many stakeholders, events or other types of modulators that interact continuously and unpredictable. Any change can only be explained on hindsight. So starting with a predefined plan on any level (strategic or tactical) is doomed to fail.

Sensemaking lets the organization continuous listening to the (coffee machine) anecdotes or micro-stories. It enables all employees to enter their thoughts and ideas. The gathering is either written or spoken text, a picture or a photo. The anecdotes are provided additional meaning by the original authors. When also external stakeholders are invited to enter their thoughts, ideas and opinions in the Sensemaking database, the organization has an in depth knowledge on what is at stake below the surface,

Cynefin shows how to addressed and manage complex problems. Experiments supports learning and identifying in which direction the company and it’s strategy flows. Because of the agile approach, the company is continuously and fluently able to manoeuvre effectively.

Anyone in the organization is able to see the stories entered (continuous monitoring). Because the process is real time, your story is read and used tomorrow. This enables quick adaption of decisions directly after decisions have been made. This in turn enables adjusting decisions early in the process, when the cost or repair is still low, or the impact still limited.

What of all the above is the result on the morale of the employees? I guess you know 😉

De vrije ruimte in ondernemen

28 October, 2011

De vrije ruimte
in ondernemen

In de sport is de term ‘de vrije ruimte’ synoniem voor het creatief en effectief vastzetten van de tegenstander of het onder druk van de tegenstander uitkomen. In dit artikel onderzoek ik het gebruik van de vrije ruimte binnen het ondernemen en wat daarvoor nodig is.

Voorwaarden
De vrije ruimte in de sport staat gelijk aan kansen. Kansen om te winnen. Er zijn voorwaarden om de vrije ruimte effectief te kunnen gebruiken. Om er een paar te noemen: spelinzicht (zien waar vrije ruimte ontstaat), vaardigheid (bal krijgen waar die moet zijn), leiderschap (sturen van medespelers) en teamintelligentie (het kennen van situaties, beperkingen en mogelijkheden van medespelers).

Spelinzicht
Het begint bij het kunnen lezen van de mogelijkheden. Dit bepaalt de mate waarin de vrije ruimte wordt benut. In ondernemen zie je dit terug in de manier waarop startende ondernemers de ruimte zoeken in reguliere business modellen. Voorbeeld is het gratis aanbieden van kranten.

Spelinzicht binnen ondernemen vergt denken buiten bestaande patronen en het toelaten van het onbekende. Kun je spelinzicht leren? Nee, in ieder geval niet op school. Zonder aanleg en doorzettingsvermogen kom je er niet. Je moet het doen. Vallen, opstaan, leren en opnieuw beginnen is het motto. Zo ontstaat handel-intelligentie en spelinzicht.

Vaardigheid
Als een sporter de mogelijkheden van de vrije ruimte ziet, maar niet in staat is de bal daar te krijgen, zal hij nooit succesvol zijn. In basketbal wordt voor dit doel veel getraind op het lopen van vaste patronen (spelletjes). De vaardigheid om de bal op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen wordt hierdoor vergroot. Daarnaast creëren patronen vrije ruimtes.

Het vinden van de vrije ruimtes in het bedrijfsleven gebeurt door scenario planning en narrative onderzoek. Scenario planning zoekt de toekomstige vrije ruimte, narrative gebaseerd onderzoek zoekt op basis van verhalen van klanten de huidige vrije ruimtes.

Naast deze statisch gebaseerde methodieken is er de intuïtie en ondernemersgeest van de ondernemer. Deze laatste laat zich moeilijk leren. De vrije ruimte vinden, gebeurt hier letterlijk in de vrije ruimte die de ondernemer voor zichzelf creëert.

Persoonlijk leiderschap
Op het veld herken je de leider direct. Hij geeft aanwijzingen en andere spelers luisteren naar hem. Dit soort leiderschap (ik noem het persoonlijk leiderschap) is niet te trainen. Natuurlijk zijn er wel aspecten van persoonlijk leiderschap te leren. Zo kun je jouw manier van handelen en praten afstemmen op je medewerkers en klanten. Maar ‘overdaad’ ligt op de loer, en dan wordt afstemmen manipuleren.

Persoonlijk leiderschap kun je wel ontwikkelen. Dit is met name een ontdekkingsreis naar jezelf. Je leert wie je bent, waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt en op welke manier dat je functioneren beïnvloedt. Zo’n ontdekkingsreis levert bijna altijd verrassende inzichten op. Je ontdekt een nieuwe manier van functioneren om al je (nieuw ontdekte) talenten ten volle te benutten. Wanneer een ondernemer vanuit die kennis werkt en handelt, is hij authentiek, betrouwbaar en consistent. Omdat hij vanuit zijn kracht werkt, boekt hij meer resultaten en straalt meer zelfvertrouwen uit.  Mensen in zijn omgeving herkennen dit en zullen luisteren naar wat hij zegt. Mensen zullen zich door hem naar de vrije ruimte laten leiden.

Teamintelligentie
Om in het ondernemen in de vrije ruimte te kunnen duiken en deze succesvol te benutten, heb je een winnend team nodig. Omdat het team een idee of droom van de ondernemer realiseert, ligt daar ook direct de kern van ware teamintelligentie. Is de ondernemer in staat het team zonder zijn (directe) aanwijzingen te laten winnen? Krijgt hij zijn passie, ervaring en inzichten overgebracht op het team?

Teamintelligentie zoekt naar het aanwezig potentieel van de medewerkers. Een effectief sportteam zal altijd het volledig aanwezige potentieel gebruiken. Pas dan kun je topsport bedrijven.

Een ondernemer ontdekt het potentieel van zijn medewerkers door hen te coachen. Door feedback wordt voor ieder teamlid inzichtelijk wat zijn kracht en zwakte is. Op deze manier creëert de ondernemer een team dat bestaat uit competente, dynamische en creatieve teamleden: een team dat de vrije ruimte maximaal benut voor maximaal succes.

Nut
De vrije ruimte zoeken, vinden en gebruiken is leuk en uitdagend. Maar het mooiste van het maximaal benutten van de vrije ruimte door een ondernemer, is dat het de concurrentie op achterstand zet.

Arno Korpershoek
Ontwikkel coach
www.co-chi.nl
www.arnokorpershoek.nl
www.just-inspire.nl

Politiek en bedrijfsleven; ik begrijp het niet meer, of toch?

28 January, 2010

Het resultaat van 1 dag politiek en economie:

Kok over het toestaan van de exorbitante bonussen bij de ING waar hij als commissaris mede toestemming voor gaf: ‘een duivels dilemma’. ‘Je kunt wel zeggen: ik doe er niet aan mee, maar dan verandert er ook niks. Dan gebeurt het toch, maar dan zonder mij’. Oud-bestuursvoorzitter Jan Kalff van ABN Amro vind dat  “er te veel afstand is tussen de politiek en het bedrijfsleven”.

Eerder las ik dat in Amerika het hoger gerechtshof bedrijven toestemming heeft gegeven onbeperkt financiele steun mogen verlenen aan politici. Op dezelfde dag werd een onderzoek gepubliceerd waarin werd aangetoond dat het zorgplan van Obama onuitvoerbaar is geworden door met  name de lobbyisten tientallen miljoen in de lobby heeft geïnversteerd.

Bovenstaande overdenkend kan ik niet anders concluderen dat wij inderdaad lijken te zijn overgeleverd aan de macht van het geld. Wat wij gewone burgers ook willen of mogen, alles wordt gewikt en gewogen door een oncontroleerdbare macht gebaseerd op geld; belust op nog meer geld ten koste van alles, zelfs mensenlevens.

Zijn policiti nog te vertrouwen? Ik herinner mij een discussie enkele maanden geleden over het controleren van de duizenden lobbiïsten in Brussel. Geen idee wat daarvan gekomen is. Zou mij niets verbazen als dat is weggelobbied. Ook de Nederlandse overheid doet niet onder voor Amerika in vb het geval Spijkers de defensiemedewerker.

Laat ik een aantal mogelijke oplos scenario’s bespreken

Een revolutie. Lijkt mij niet realistisch. Kost te veel bloed, en maakt alleen nog maar meer oncontroleerbare wreedheid in de mensen los. Geen goed alternatief.

Het veranderen van binnenuit. Aantrekkelijk maar lastig. Immers, hoe lang kun je lastig blijven en tegen alles aanschoppen zonder je geloofwaardigheid te verliezen. Mogelijke gevaren: je wordt opgenomen in het estbalishment, men verdenkt je geld aan te nemen van juist diegene met geld en macht jouw opponenent óók weg wil hebben; Stel dat je met 1 verkiezing de grootste wordt, dan bestaat een niet ondenkbare piste van het LPF. Kortom aantrekkelijk maar vol met obstakels.

Het veranderen van het systeem door de mensen. Persoonlijk leiderschap en inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen, doen mensen realiseren waar zij voor staan en wat goed en slecht is. Daar is geen Balkenende voor nodig. Sterker, als er iemand is die keer op keer bewijst lak te hebben aan normen en waarden (althans die van een gemiddelde burger), is hij het wel.

Persoonlijk opkomen voor jezelf, je passie volgen, dingen doen waar je goed in bent en warm voor loopt, mensen benaderen op een manier waarop jij ook wilt worden benaderd en aangesproken, is de manier om grootse dingen voor elkaar te krijgen. Flashmobs bewijzen de kracht van dit.

In mijn zienswijze is dit de enige manier waarop de wereld zichzelf kan redden. Geen bedrijf of politicus, maar jij en ik die zich gewaarworden dat de toekomst niet door de oude leiders maar door de nieuwe persoonlijke leiders wordt vormgeven en gehandhaafd.

Ik moet nu denken aan wat Guus Geisen, die kinderen op lagere scholen in contact brengt met Systeem Denken brengt, mij ooit vertelde. Hij had juist verteld dat hij met de kinderen problemen als het Palestijnse-Israelische conflict besprak. Ik vroeg hem of dat mogelijk niet ietwat té complex probleem is voor kinderen. Hij antwoorde met een vraag: “wat gebeurt er als je een Palestijns kind bij een Israelisch kind zet?” Ik antwoorde ” die gaan spelen”. “Precies” zei Guus.

Zo eenvoudig kan het dus zijn.