Archive for the ‘dialoog’ Category

Predictable & resilient programs

15 November, 2013

Too many efforts get lost in complexity or frustration.

“I wish we had known before, what we know now; we never would have started this project”

“Why don’t they listen to us?” asked the project manager himself about management

Many programs keep their focus regardless changes in the system around them

We live in a world that is dynamic and always in motion. That’s a fact. So, how can we know today, what will be the challenge of tomorrow? The answer is simple: we do not know, unless…

Starting a program is to achieve some goal that was defined yesterday. How do you manage a program that aims to achieve something that may or may not be changed while you do your utmost best to get there? How can you early recognize a changing goal that you targeted?

Organizations need to be able to apply a kind of rocket that is guided to it’s moving target by means of laser. Listen2Change offers this management guidance. We provide the laser beam that the decision maker transfers into an adjusted focus, based on new knowledge of the target and the system.

A program in a system influences the system and is impacted by unpredictable agents in that system and events outside that system.

We visualize the influences and resulting changes on regular basis (daily, weekly, ..). It enables weak signal detection to identify risks or opportunities.

For this we use short anecdotes from all stakeholders in the system. Each anacdote-teller adds predefined ‘tags’ or signifying data to their anecdote. The signification provides navigation through the hundreds of anecdotes. it unleashes understanding detailed changes and impact from the perspective of each participant.

The underlying assumption is that people exchange information via stories. The stories are triggered by open questions and gathered independent from each other.  The complete set of stories provide a true reflection of the  reality. As it is continuous it truly provides your laser beam towards a moving target.

The method provides any program or mission the means to start without a clear understanding of the final result. This result will emerge from the running program and its impact in the system.

 

Advertisement

Balans in sturing en creativiteit

23 January, 2010

Sturing

Overal worden fouten gemaakt. In de ontwikkelingsprogramma van complexe producten zoals medicijnen en de ruimtevaart kunnen fouten zeer kostbaar zijn. In de vorm van geld én mensenlevens.

2 klassiekers: In de samenwerking tussen Europa en Amerika voor de Mars Orbiter ging de Orbiter verloren omdat de software en commando’s vanuit verschillende systemen werden gegeven. De software in het ene stelsel, het hoogte commando vanuit het andere stelsel.

Een ander voorbeeld was de introductie van een medicijn in Amerika. Doordat de Europese fabrikant een onvolledige stakeholderanalyse had uitgevoerd, werd de fabrikant door een over het hoofd geziene partij, gedwongen de introductie uit te stellen tot alsnog goedkeuring werd verkregen.
Er zijn overigens ook grappige anekdotes te vertellen. Zo stonden op een avond in het zonnige Californië robots, die normaal sinaasappels plukken, allemaal met de armen in de lucht te graaien. Oorzaak was de mooie grote felle rode ondergaande zon…

Eenvoudig te vermijden fouten die veel, heel veel geld en frustratie hebben gekost.

Het is kortom noodzakelijk dat er afspraken worden gemaakt. Deze dienen te worden overeengekomen, gecommuniceerd en getraind. Dit procesmatige manier van werken levert vaak problemen op, omdat mensen zich beknot in hun vrijheid voelen. Door te rigide processen wordt de aanwezige en benodigde creativiteit niet benut. Zowel eindproduct als medewerker zijn de dupe.

Creativiteit

De andere kant van de medaille is dus het zoveel mogelijk vrijlaten van de experts om door middel van creatieve ontwikkelingsprocessen, geniale producten te ontwikkelen.

De uitdaging is dus het potentieel bij de medewerkers aan te boren.

Neem b.v. het reviewen en testen van ontwerp of architectuur of geïmplementeerd systeem.

Het testen van een complex systeem is een kunstvorm op zich. Zo dient niet alleen de gevraagde functionaliteit te worden getest. Ook dient er te worden nagegaan of het systeem bv niet méér doet dan afgesproken. Dit voorkomt dat de ontwikkeling langer duurt dan nodig en ook minder complex dan nodig.

Een leuk voorbeeld hiervan is de programmeur die in een bank applicatie de honderdste van centen liet overmaken naar zijn eigen rekening. Per handeling niet opwindend, maar bij miljoenen transacties…

Verder dient te worden nagegaan of de systemen de juiste input accepteerd. En zo zijn er nog meer vormen en onderwerpen van testen en reviews.

Binnen de beperkte tijd die voor reviews en testen wordt ingeruimd, dienen de testers dus al hun creativiteit aan te wenden voor een optimaal test resultaat (= het vinden van alle kritische geïntroduceerde fouten).

Waar ligt de balans tussen tijd, balans, functionaliteit en kwaliteit.

Oftewel, in welke mate dient hier te worden omgegaan met afgedwongen kaders en creativiteit?

Creativiteit voor kwaliteit begint al in de beginfase. In deze beginfase worden testscenario’s bedacht en geëvalueerd. Goede technieken zijn risico identificatie en doem-scenario’s. Beide doen feitelijk hetzelfde, namelijk de tester de vrije hand geven in het verzinnen van alle de mogelijke begintoestanden en vervolgtoestanden op basis van externe en interne invoer.

Door geld- en tijdgebrek echter, zijn creatieve testsessies uit den boze. De tester wordt meer aangesproken op de hoeveelheid testcases die zijn afgewerkt, dan op de diepgang en risico-eliminatie door de testen.

Deze 2 factoren, tijd en geld, hebben ook een rol gespeeld die leidde tot het Columbia Spaceshuttle ongeluk. Eerlijkheidshalve moet hier dan ook vermeld worden dat hier óók het niet volgen van de eigen procedures door NASA flight control een rol heeft gespeeld.

Creativiteit en openheid, het met een open visie naar een uitdaging kijken, leidt tot betere en snellere resultaten.

De uitdaging voor het sturende gedeelte van de organisatie, is hier een balans in te vinden met de uitvoerenden. Er zijn methoden die hier een nuttige bijdrage aan kunnen leveren. Naast de al genoemde risico georiënteerde manier van problemen vinden voordat ze zich voordoen, het uitwerken van scenario’s om alle mogelijk situaties te identificeren zijn er nog andere methoden. Zo kan systeem denken helpen complexe systemen beter te doorgronden om hiermee de meest kritische onderdelen te isoleren en verbeteren. Het Cynefin model van Cognitive Edge kan in de complexere wereld waar systeem denken ophoudt een uitkomst bieden.

Naast deze technische ondersteuning is echter de allerbelangrijkste tool die ons ter beschikking staat, de dialoog. Gratis en voor niets.

Het begint al met het spreken met de eindgebruiker, de klant. Wat wil die nu echt? Ben ik als leverancier in staat het probleem, waar ik een oplossing voor ga bouwen, echt door de ogen en gevoelens van de klant te ervaren? Vaak staan hier luister- en kijkfilters in de weg. De weg van de dialoog helpt hierbij.

Overigens niet alleen in gesprekken met de klant speelt dialoog een grote rol. Denk aan al die mensen die ergens in de productieketen een rol spelen. Hoe zou het helpen, wanneer deze mensen écht met elkaar spreken, in dialoog met elkaar zijn.

Toch mooi om te zien dat het oudste hulpmiddel die wij mensen kennen, ons in deze moderne tijd, nog altijd van pas komt om onze moderniteit nog beter en mooier te maken. Ook NASA heeft de dialoog herontdekt.