Archive for the ‘authenticiteit’ Category

Out-focussed (domain-novice) facilitation in Sensemaking projects for better results

31 May, 2012

Last week I participated in a very interactive and useful workshop on Sensemaker®. Sensemaker provides a platform to gather, process, and visualize knowledge. Part of the discussions in smaller groups went on the application of Sensemaker. One of the discussed aspects was the possible result of Sensemaking projects in the context of the customer. In this blog I’ll defend a bold statement: “the ‘novice-domain’ or ‘out-focused’ facilitator is more likely to provide surprising or unexpected results then the field-expert of in-focused.”

Underlying to this statement is the pure uniqueness of Sensemaking projects. It enables large-scale fine-tuned listening to an unlimited number of people. It provides decision makers, innovation seekers and researchers in general, a method to distill hidden or weak information/knowledge. This is based on the Cynefin framework and the Sensemaker Ecology, Also check Dave Snowden’s blogs.

Before going into details some explanation. In 2006 I learned out-focussed coaching in personal and team potential exploration programs. Out-focussed means that as coach (or facilitator) you do not need to understand the underlying problem being discussed. As coach you focus on the convictions of the coachee.

An example: Let’s say I coach Peter. Peter’s question is his effectiveness in his team. In the coaching session he recalls a difficult situation in his team. In stead of asking him to explain the situation (to understand what happened) I ask him what he wanted to get out of the situation, what prevented him to achieve this and what he can do different next time. As Peter doesn’t need to explain the situation (which he already knows), we save time and address the problem at hand directly. 
At the end of the session Peter leaves with a better understanding on his own actions and convictions. The result would have been much less if I coached in-focussed. Asking questions on the situation; what his history was with the team; explaining similar situations I had been; etc.

My statement is that out-focussed (of novice-domain experts) facilitators, are able to generate more surprising knowledge and results on the subject then domain experts who integrate their expertise during the whole project. Of course the out-focused facilitator needs to be an experienced and knowledgeable (big) group facilitator. He also is an Cynefin and Sensemaking expert.

During Sensemaking workshops and in the configuration of the Sensemaker tool, an out-focused facilitator is able to extract and use more and more unexpected information from the participants. By being out-focused the facilitator is also not tempted to steer the outcome of the evaluate the (intermediate) results himself. The latter is described as being in-focused.   
Out-focused Sensemaking expert enables knowledge, insights, answers and innovation ideas to emerge. Any intervention (a word, a proposal, a gesture) from the facilitator, is a risk that this unexpected emergence of knowledge is subdued.

For the same reason, using internal Sensemaking experts is not advisable as the risk is even bigger. Unless of course the facilitator is not an domain-expert and is free from internal (political) strings.

Advertisements

Leiderschap en persoonlijk leiderschap

3 October, 2010

leiderschap en persoonlijk leiderschap

In de LinkedIN forum Leadership Think Tank wordt o.a. gediscussieerd over de vraag of leiderschap kan worden geleerd, of dat het iets aangeboren is.

Instinctief was mijn eerste reactie, leiderschap kan zeker worden aangeleerd. Al is aangeleerd misschien niet de juiste omschrijving. Het gaat eerder om het jezelf bewust worden van je eigen keuzes en om de keuzes die je níet maakt. Wanneer je jezelf niet meer ziet als slachtoffer, maar als verantwoordelijk voor de situatie waarin je jezelf bevindt, kun je actie ondernemen om de situatie te veranderen. Of actie ondernemen om je eigen rol en gedrag aan een gegeven situatie aan te passen.

Dit noem ik persoonlijk leiderschap. Het is iets wat iedereen bezit of kan ontwikkelen. (meer hierover in een volgende blog). Door een opmerking van een van de deelnemers werd ik toch aan het denken gezet. Het leiden van een organisatie of team, is dat hetzelfde als het persoonlijk leiderschap waar ik eerder over sprak?

Laten we deze vraag eens met ‘ja’ beantwoorden. Dit zou betekenen dat iedereen in staat zou zijn een bedrijf als Shell te leiden. Of dat het iedereen in staat stelt leiding te geven aan een groep brandweerlieden, die een brandend gebouw in gaan.
Het is duidelijk dat dit niet klopt. Je zult dus over meer capaciteiten moeten beschikken om bovenstaande leiderschapsrollen goed te kunnen vervullen.

De vraag met ‘nee’ beantwoorden klopt ook niet. Mensen in leiderschapsrollen die niet beschikken over persoonlijk leiderschap falen vaak in 1 van de volgende dimensies: authenticiteit, empathie, inzicht in het eigen functioneren, het kunnen inspireren van anderen. Elk een aspect van persoonlijk leiderschap.

Een leider heeft persoonlijk leiderschap nodig om als leider te worden herkend. Iemand met persoonlijk leiderschap, heeft niet automatisch de juiste (aangeboren) skills, persoonlijkheid, en eigenschappen om willekeurig welke leiderschapsrol op zich te nemen.

Wel ben ik ervan overtuigd dat leiders, die (h)erkennen dat persoonlijk leiderschap in hun organisatie een voorwaarde is voor langdurig succes (op persoonlijk als op zakelijk vlak), in balans zijn met zichzelf en hun organisatie. Het zijn deze mensen die in staat zijn hun medewerkers te laten groeien en zichzelf te ontplooien. Hierdoor ontstaat ‘als vanzelf’ een dynamische proactieve werkomgeving.

vragen over mijn houding en verantwoordelijkheden mbt onrecht

27 December, 2009

Vragen

Regelmatig wordt ik woedend om dingen die ik hoor of zie. Soms ook ben ik verdoofd, omdat ik er niet bij kan, of het gewoonweg niet kan bevatten.

Wat maakt dat wij als redelijke mensen in staat zijn tot gruweldaden. Wat maakt dat ik mij soms alleen kwaad maak achter mijn computer en niet opsta wanneer ik iemand iets stompzinnig zie doen?

Het dichtst bij kwam ‘het kwaad’ bij mij toen ik in Antwerpen woonde. Op een morgen stond een scholier op, ontbeet, nam de trein naar de stad. In de stad ging hij niet naar school maar  kocht een wapen en munitie. Een paar minuten later schoot hij enkele mensen dood, waaronder een baby en haar oppas. Ik wandelde iedere dag langs de wapenwinkel. Ik liep vol verwachting naar een volgend diner, door dezelfde straten waar mensen gestorven waren door de kogels vanuit een nieuw geweer door een jong mens aan het begin van zijn leven.

Waarom.

Waarom deed ik niets. Waarom doe ik niets. Waarom laat ik het aan anderen over? Waarom doe ik niets aan armoede, onrecht, uitsluiting en misstanden?
Waarom leef ik mijn beschermde leven?

Tsja. uhhhhh….

Moeilijke en onbeantwoordbare vragen. Wat kun je doen? Waar liggen mijn kwaliteiten? Waarin kan ik voor andere iets betekenen? Of moet ik misschien juist met iets stoppen? Iets niet meer doen of op z’n minst minder doen?

Ja dat is in ieder geval makkelijk, een stuk laffer ook wel. Maar het maakt het meer behapbaar. Ik kan geen verkrachting tegengaan, maar ik kan er wel voor zorgen dat mogelijke daders inzien dat dat niet een manier is om met anderen om te gaan.
Zoals een klein meisje van 10 jaar ooit op een video sprak: “één mens kan nee zeggen. één mens kan iets doen. Die éne mens kan door dat te doen een verschil betekenen. En die mens zou een leider zijn. ”

Kortom, het feit dat ik begonnen ben met bloggen, dat ik begonnen ben met het organiseren van Just Inspire dagen, dat ik mensen coach in persoonlijk leiderschap, dat ik meewerk een inspirerende organisatie te bouwen (www.s2m010.com); maakt deel uit van dat wat mij beweegt. Het is mijn bijdrage aan een betere wereld. En het mooie is dat het mijn passie is: het creeëren van een wereld waarin mensen worden uitgenodigd en ondersteund hun potentieel te vinden en te ontwikkelen, om hier vervolgens anderen mee te helpen.

Hetzelfde geld voor het in actie komen in de eigen thuis-omgeving op het werk. Je zult niet eenvoudig een besluit van de directie kunnen veranderen (tenzij je daar deel van uit maakt natuurlijk), maar je kunt wel, door authentiek en met passie te handelen, misstanden binnen je eigen leefwereld aanpakken; ongeacht of je 10 of 6o jaar bent, man of vrouw, gehandicapt of superatletisch. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid zijn/haar leven zelf vorm te geven en hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is míjn manier om te voorkomen dat een scholier ipv naar school te gaan om te leren, andere mensen doodt. Dit is mijn manier om meer (com)passie, meer empathie, meer genegenheid en warmte te genereren, thuis en in de werkomgeving.

authenticiteit, kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap

25 November, 2009

24 nov; authenticiteit, kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap.

In de Educare van mei 2009, lees ik in een interview met Joris Linssen de zin “.. Echt en kwetsbaar zijn is ons vaak afgeleerd, we hebben een pantser opgetrokken. Wanneer dat pantser tijdens een gesprek afgelegd kan worden, leidt dat vaak tot een gelukservaring” . Joris Linssen werd geïnterviewd over zijn interviews in het programma ‘hello goodbye’.

Toevallig sprak ik vanmorgen met een collega coach over hetzelfde onderwerp in een andere contect.  In een professionele omgeving worden sommige vormen van coachen als soft ervaren en daarmee niet door iedereen in een bedrijfsomgeving geaccepteerd.

Ik heb iets met kwetsbaarheid. Vanuit kwetsbaarheid iemand tegemoet treden maakt je zeer krachtig. Je geeft aan dat de ander je niet kan kwetsen met woorden of beelden.

Kwetsbaarheid, kracht en authenticiteit, 3 termen die passen bij persoonlijk leiderschap. Wanneer ik anderen vanuit mijn eigen kwetsbaarheid benader: bv. “hé ik ben nieuwsgierig, en wil dit graag doen maar weet niet hoe, kun je mij helpen”, geef ik aan waar mijn grenzen liggen en wat ik daarmee wil doen.  Wij kunnen van hieruit samen verder trekken om te zien of ik mijn nieuwsgierigheid kan bevredigen of niet.

Wanneer ik niet van uit mijn eigen authenticiteit of kracht iemand benader, kan het gebeuren dat de ander mij niet vertrouwt. Immers, de ander ‘voelt’ dat ik anders overkom dan dat ik zeg of doe. Ik zal worden gewantrouwd. En terecht!

Terug naar de zakenwereld. Ook hier vinden vele contacten plaats tussen mensen. Iedereen kent wel de situatie die ik hierboven heb omschreven. Hetzij dat jij (bewust) iets anders zegt dan dat je bedoeld, of dat iemand anders wel ‘ja’ zegt, maar feitelijk ‘nee’ bedoeld.

Soms wil je gewoon van iemand af komen bij het koffie automaat. Ik zeg dan wel eens “ja interessant, maar ik moet weer aan het werk”. Het is een onschuldig voorbeeld hoe snel ik iemand kan kwetsen. De ander kan snel denken, “ja, ja loop maar snel door, je zegt dat wel …. maar zo ervaar ik het niet”. Het gevolg is dat de ander mij in andere situaties, op een later tijdstip ook minder serieus zal nemen.

Meer impact kan het hebben wanneer b.v. een manager, tijdens een evaluatiegesprek met een medewerker, dingen zegt die hij of zij niet meent. Geveinzde interesse kan zeer gevaarlijk zijn. Als de mederwerker dit oppikt, zal het gesprek stroef verlopen en kan de relatie voor altijd beschadigd zijn: “hij is toch niet werkelijk geïnteresseerd”, “hij zegt maar wat”.

Mijn insteek is dat alle vormen van gesprekken meer rendement opleveren wanneer wij hier ons authentiek, kwetsbaar en nieuwsgierig in opstellen.

Zo zal het aangeven dat je met iets worstelt, waardoor je er met je hoofd niet bij bent, makkelijk worden geaccepteerd. Men kan tijdens het gesprek jou helpen het hoofd er bij te houden. Ook zal het in de toekomst tot meer en diepgaander contacten kunnen leiden. De ander kan er nog eens op terug komen. Hierdoor kunnen de 2 gesprekspartners elkaar meer vertrouwen en meer van elkaar vragen, zonder de relatie te verstoren.

Voor professionele contacten geldt dit net zo goed als in privé contacten. Ik durf te stellen dat het zelfs meer is, héél veel meer nodig zelfs. Simpelweg, omdat de tijd beperkt is. Door te investeren in goede contacten met anderen, maak je jezelf sterker in de onderlinge relaties, kun je méér van elkaar vragen en accepteren andere ook meer van jou.
Een ideale situatie voor druk bezette professionals!

Arno Korpershoek

—-

Voor meer informatie over het snel en eenvoudig realiseren van meer persoonlijke contacten in een professionele omgeving, verwijs ik naar het Just Inspire initatief. http://justinspire.blog2blog.nl/. De nieuwe website is onder constructie.