Het Nieuwe Werken effectief inzetten

Wat brengt ons ‘het nieuwe werken? vooral veel verkochte hardware, in de vorm van spider telefoons, video conferentie apparatuur e.d. Deze hardware staat ten dienste van samenwerken op verschillende locaties en werd al in de jaren 90 van de vorige eeuw gebruikt door teams op verschillende locaties. Zo nieuw is nieuw dus niet. Het Werkelijke Nieuwe Werken (HWNW) is iets anders en levert echt winst en mogelijkheden op.

Newtoniaans denken

Om de vraag wat is HWNW te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de manier waarop medewerkers worden aangestuurd. Dit is veelal Newtoniaans gebaseerd. Het Newtoniaans denken op basis van rollen, meetbare resultaten en voorgedefinieerde analyse en oplosmethodieken werkt goed in een geautomatiseerde assemblage omgeving. Het werkt echter minder goed in een op (mensen)kennis gebaseerde ontwikkelomgeving. Ook ‘het nieuwe werken’ brengt hier geen verandering in. Immers, hetzelfde blijven doen (op een ander tijdstip en/of plek) zal altijd hetzelfde resultaat opleveren.

Tevens wordt een afdeling gezien als bestaande uit een aantal rollen dat door een aantal FTE’s moet worden ingevuld. Een metaview naar wat er gedaan zou kunnen worden en andere manieren om dat te bewerkstelligen, is nog niet standaard.

Wat werkt wel?

Wat wel werkt, is het volgende.

  1. Zet mensen in hun kracht; dat wil zeggen zoek actief naar de passie en (verborgen) talent van medewerkers.
  2. Creëer een omgeving waarin de passie en het (verborgen) potentieel van de medewerkers uitgangspunt is in het oplossen van vraagstukken.

Wanneer in een team of organisatie wordt uitgegaan van datgene wat mensen kunnen of zouden willen kunnen, evolueert het nieuwe werken in een hefboom met onverwacht prachtige resultaten tot gevolg.

Uitgangspunt is de medewerker als bron van potentieel.

Wat is er voor nodig?

Hoe ga je dan om met een management(laag) dat gewend is te opereren op basis van metrieken en angst; op basis van “ik bepaal wat jij doet en hoe jij dat doet”?

Het antwoord is verrassend eenvoudig.

Door ook in het managementteam na te gaan welk potentieel daar aanwezig is. De kans is groot dat het managementteam acteert op basis van eigen angsten en onvoldoende op basis van mogelijke winsten; winstmogelijkheden die worden gerealiseerd op basis van het aanwezige potentieel, zowel in het managementteam als bij de medewerkers die het team faciliteert (niet aanstuurt).

Om deze stap te zetten is visie nodig. En lef. Maar de vraag is of er een andere weg is om werkelijke winsten te behalen.

Tags: , , ,

One Response to “Het Nieuwe Werken effectief inzetten”

  1. Ben Linders Says:

    Zeer herkenbaar! In de succesvolle verandertrajecten die ik gezien heb gaf het management het goede voorbeeld, liet zien hoe het anders kan, en was ook open over eventuele problemen die ze ermee hadden en hoe ze dat hadden aangepakt. Andersom heb ik diverse veranderingen zien falen waarbij er een sterkte teneur was van “wij moeten veranderen, maar zij (het management) hoeven dat blijkbaar niet”. Wat je doet als manager heeft meer invloed dan wat je zegt!

    Ik heb een manager gehad die, toen we naar een kantoortuin toe gingen, meteen met de eerste lichting een nieuwe plek kreeg. En dus ook ook prompt tegen de problemen aanliep, bv. bij gesprekken die een vertrouwelijk karakter hadden, die kon ie immers niet meer op zijn eigen “kantoor” doen. Hij ervaarde dat er te weinig kleine vergaderruimten waren, en zorgde ervoor dat er enkele kamers vrij werden gemaakt die eenvoudig te boeken waren. En hij communiceerde ook vrij over zijn ervaringen met de nieuwe werkplek, en de oplossingen die hij vond. Daarmee stelde hij zich open en kwetsbaar op, maar gaf ons de gelegenheid om ook onze problemen (maar ook de pluspunten) te bespreken met onze nieuwe werkplek. En die konden we vervolgens ook samen aanpakken en oplossen.

    Ik zie ook steeds vaker management teams die zelf Scrum toe gaan passen, om te ervaren hoe dat werkt en een beter begrip te hebben wat ze van hun ontwikkelteams (mogen) verwachten. Hulde, managers “eat your own dogfood”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: