Het Nieuwe Werken, Persoonlijk Leiderschap en Just Inspire

Het nieuwe buzz-word is wel Het Nieuwe Werken (HNW). Hiermee wordt bedoelt dat  het werken wordt aangepast, of beter gezegd, ingepast in het gehele leefpatroon van de medewerkers en het team.  Werktijden zijn, tot op zekere hoogte, zelf te bepalen. Dit geldt ook voor de werkplek , houding tegenover werk en werkinhoud. Moderne technieken zoals mobiel internet, mails afhandelen via de mobiele telefoon, en binnenkort [video phone calls] via de mobiele telefoon, maken het voor veel werkzaamheden mogelijk niet meer op kantoor aanwezig te hoeven te zijn.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik, eind jaren 80, een aanvaring met een manager had. Hij was al een aantal malen langs mijn bureau gelopen. Geen van de keren zat ik achter mijn bureau. Ondanks het feit dat er inhoudelijk niets op mijn werk viel aan te merken, had ik toch een groot probleem. Ik kon, volgens hem, immers niet aan het werk zijn geweest.

Dit roept de vraag op of de huidige managers zijn ingesteld op HNW.  Welke angsten leven er bij managers wanneer de medewerkers zijn uitgezworven over de stad. Op welke manieren kunnen de voortgang worden bepaald en activiteiten tijdig worden bijgestuurd? Het vereist aangepaste werkprocessen, duidelijk afgestemde verantwoordelijkheden, en ook dat de ‘vrijheidsgraden’ (autoriteit) van de medewerkers worden omschreven.

Voor de manager betekent dit dat hij vertrouwen moet hebben in zijn medewerkers.  Het vereist voor een deel het loslaten van het ‘oude’ paradigma dat medewerkers ‘zichtbaar’ moeten zijn.

Voor de medewerker verandert er ook veel. Het is niet meer nodig twee keer per dag langdurig in de file te staan; bij mooi weer kan er in de tuin worden gewerkt; of het werk wordt ‘s avonds gedaan, als de kinderen op bed liggen.

Onderzoek wijst uit dat de medewerker, wanneer hij niet op de werkplek zijn werkzaamheden uitvoert, ook aan stress wordt bloot gesteld. Het blijkt dat ‘even naar de bakker gaan’ of zelfs ‘even naar het ‘toilet gaan’ tot onzekerheid en zelfs stress kan leiden. Stel je voor dat er gebeld wordt door een collega of de manager en je neemt niet op, of er zijn bussen en trams te horen. Wat zal er wel niet gedacht worden?

Verder blijkt dat thuis werken en de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben, een moeilijke combinatie is. Concentreren is lastig, en als verantwoordelijk ouder luister je altijd met één oor of alles wel goed gaat. En net als je in een flow zit moet er een luier worden verschoond, of een ruzie gesust.

Het is nodig dat mensen open met elkaar in gesprek gaan. Wanneer men de persoonlijke omstandigheden en beleving van alle teamleden kent, wordt hier gemakkelijker rekening mee gehouden. Agenda’s worden eenvoudiger op elkaar afgestemd. Samen worden de schouders er onder gezet.

Verder dient de manager ook zijn gevoelens te delen met het team. Op welke manier kan het team de manager ondersteunen. Immer hij dient ook het zakelijk belang en (belangrijker) zijn eigen managers en eigen doelstellingen te halen. (Deze zin snap ik niet helemaal, wat bedoel je met ‘zijn eigen managers te halen’? wouter)

Persoonlijk Leiderschap is onontbeerlijk voor deze teams. Het ondersteunt het nemen van verantwoordelijkheid, het neemt angst weg bij manager en medewerkers; het maakt dat teams beter gebruik maken van elkaars kracht en (mogelijk nu nog verborgen) potentieel. Omdat men ook elkaars zwakke plekken kent, worden deze door teamleden aangevuld en ondersteund.

Just Inspire is, naast de ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap, een andere aanvulling bij de introductie van HNW in een organisatie.

Just Inspire is voor organisaties een concreet en praktisch startschot voor Het Nieuwe Werken (HNW).  Bij HNW gaat het om mensen, hun kern, de potentie en op welke manier zij deze potentie in hun persoonlijk en professionele leven kunnen benutten. Door Just Inspire maken mensen op een authentieke en persoonlijke wijze contact met elkaar, en worden nieuwe inzichten getoond.

Just Inspire doorbreekt behoudende en vastgeroeste patronen. Het prikkelt en daagt uit  tot sprankelende nieuwe manieren van samenwerken en communiceren, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en talent.

Meer informatie: www.just-inspire.nl of www.co-chi.nl

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: