Leiderschap en persoonlijk leiderschap

leiderschap en persoonlijk leiderschap

In de LinkedIN forum Leadership Think Tank wordt o.a. gediscussieerd over de vraag of leiderschap kan worden geleerd, of dat het iets aangeboren is.

Instinctief was mijn eerste reactie, leiderschap kan zeker worden aangeleerd. Al is aangeleerd misschien niet de juiste omschrijving. Het gaat eerder om het jezelf bewust worden van je eigen keuzes en om de keuzes die je níet maakt. Wanneer je jezelf niet meer ziet als slachtoffer, maar als verantwoordelijk voor de situatie waarin je jezelf bevindt, kun je actie ondernemen om de situatie te veranderen. Of actie ondernemen om je eigen rol en gedrag aan een gegeven situatie aan te passen.

Dit noem ik persoonlijk leiderschap. Het is iets wat iedereen bezit of kan ontwikkelen. (meer hierover in een volgende blog). Door een opmerking van een van de deelnemers werd ik toch aan het denken gezet. Het leiden van een organisatie of team, is dat hetzelfde als het persoonlijk leiderschap waar ik eerder over sprak?

Laten we deze vraag eens met ‘ja’ beantwoorden. Dit zou betekenen dat iedereen in staat zou zijn een bedrijf als Shell te leiden. Of dat het iedereen in staat stelt leiding te geven aan een groep brandweerlieden, die een brandend gebouw in gaan.
Het is duidelijk dat dit niet klopt. Je zult dus over meer capaciteiten moeten beschikken om bovenstaande leiderschapsrollen goed te kunnen vervullen.

De vraag met ‘nee’ beantwoorden klopt ook niet. Mensen in leiderschapsrollen die niet beschikken over persoonlijk leiderschap falen vaak in 1 van de volgende dimensies: authenticiteit, empathie, inzicht in het eigen functioneren, het kunnen inspireren van anderen. Elk een aspect van persoonlijk leiderschap.

Een leider heeft persoonlijk leiderschap nodig om als leider te worden herkend. Iemand met persoonlijk leiderschap, heeft niet automatisch de juiste (aangeboren) skills, persoonlijkheid, en eigenschappen om willekeurig welke leiderschapsrol op zich te nemen.

Wel ben ik ervan overtuigd dat leiders, die (h)erkennen dat persoonlijk leiderschap in hun organisatie een voorwaarde is voor langdurig succes (op persoonlijk als op zakelijk vlak), in balans zijn met zichzelf en hun organisatie. Het zijn deze mensen die in staat zijn hun medewerkers te laten groeien en zichzelf te ontplooien. Hierdoor ontstaat ‘als vanzelf’ een dynamische proactieve werkomgeving.

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: