Leiderschap naar de werkvloer

Leiderschap naar de werkvloer.

Ik schrijf over persoonlijk leiderschap in de wetenschap dat mensen die hun persoonlijk leiderschap uitdragen en toepassen, uiteindelijk effectiever zijn alles wat zij oppakken. Zij zijn ook prettiger om mee om te gaan. Je weet wat je aan ze hebt, en ze pakken alleen dát op wat zij aankunnen.

Hierop verder gaand, kun je je afvragen of het mogelijk is leiderschap in een organisatie naar ‘de werkvloer te brengen’.  Wanneer besluiten worden genomen door mensen op de plek waar de oorzaak van het besluit onstaat, zal het besluit a) minder tijd kosten om te nemen, b) beter passen en aansluiten op de situatie op die plek waar het besluit moet worden uitgevoerd ,c) geen (of in ieder geval minder) weerstand ondervinden bij implementatie, en d) waarschijnlijk beter is omdat de besluitnemers de situatie door en door kennen.

Er wordt dan wel van uitgegaan dat de besluitnemers op lagere management niveaus, het inzicht en besef hebben dat zij op hun niveau mogelijk niet een volledig overzicht hebben op andere delen van de organisatie waarop het besluit mogelijk (niet bedoelde en ongewenste) neven effecten zou kunnen opleveren.  Overigens valt met het grootste gemak het tegenargument te maken. Namelijk, mensen op hogere management niveaus, zullen de volledige lokale impact minder goed kunnen inschatten dan de lokale besluitnemers.

(Het aardige is dat je deze argumentatie, en feitelijk het hele artikel, op de overheid en de burgers kunt toepassen…)

Wat zal een verandering in de organisatie, om bepaalde vormen van besluiten op lagere niveaus opleveren? En een vraag die ik verderop zal beantwoorden, wat is ervoor nodig om mensen op lagere niveaus besluiten te kunnen laten nemen en wat voor soort besluiten lenen zich om naar beneden af te dalen?

Omdat ik mij in deze blog focus op de het begrip persoonlijk leiderschap in relatie tot besluitnemings processen, ga ik hier niet verder op in. Maar je kunt denken aan besluiten die gevoed worden; besluiten die een beperkte en lokale impact hebben; besluiten die snel moeten worden genomen; of besluiten die op zijn te delen in kleine tussen besluiten.

Het aanwezig zijn van een bepaalde mate van persoonlijk leiderschap is, zoals al eerder gezegd, een belangrijke voorwaarde. Persoonlijk leiderschap impliceert zelfkennis, de ambitie te leren van de eigen fouten, een hoge mate van empatie, inzicht in wat jezelf kunt en waar de eigen grenzen liggen, en tenslotte het inzicht dat iedereen persoonlijk leiderschap in zicht heeft. De opsomming is niet volledig, maar voldoet voor het moment.

Wat ontstaat er wanneer besluiten, verantwoordelijkheid en autoriteit wordt toegekend, op basis van persoonlijk leiderschap?

Ik stel dat dit zal een positieve uitstraling naar de organisatie. Eigen initiatief, zelfkennis en pro-activiteit worden beloond. Er zal een positive energie door de organisatie stromen. Vastgeroeste verhoudingen en aannames worden losgeweekt omdat er ineens anders naar bestaande situatie wordt gekeken. Nieuwe oplossingen komen boven drijven. En dit heeft weer een positieve weerslag op anderen in de organisatie. Zij zien dat het ontwikelen van eigen (mogelijk eerder voor de organisatie nog verborgen) kwaliteiten en compententies worden benut en beloond. Overigens zal dit ook buiten de organisatie doorklinken. Positieve woord-op-woord reclame is onbetaalbaar.

Maar wat voor mensen heb je hiervoor nodig? Is dit geen utopische benadering? Er zullen altijd mensen zijn die er de kantjes vanaf blijven lopen of het initiatief voor oneigelijke doeleinden zullen gebruiken.

Ja en nee. Natuurlijk zal het niet van 1 op de andere dag zijn gerealiseerd. Een belangrijk aspect is dat, het management team er niet alleen in  geloofd, maar het ook zelf leeft.

Het MT dient zelf persoonlijk leiderschap te tonen in gedrag. Authenticiteit is hier cruciaal.

De investering is minimaal. Er zijn geen dure trainingen voor nodig. Persoonlijke ontwikkel trainingen zetten mensen in enkele dagen mensen in hun kracht. Persoonlijke schijnbare blokkades zijn effectiever weg te werken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: