authenticiteit, kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap

24 nov; authenticiteit, kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap.

In de Educare van mei 2009, lees ik in een interview met Joris Linssen de zin “.. Echt en kwetsbaar zijn is ons vaak afgeleerd, we hebben een pantser opgetrokken. Wanneer dat pantser tijdens een gesprek afgelegd kan worden, leidt dat vaak tot een gelukservaring” . Joris Linssen werd geïnterviewd over zijn interviews in het programma ‘hello goodbye’.

Toevallig sprak ik vanmorgen met een collega coach over hetzelfde onderwerp in een andere contect.  In een professionele omgeving worden sommige vormen van coachen als soft ervaren en daarmee niet door iedereen in een bedrijfsomgeving geaccepteerd.

Ik heb iets met kwetsbaarheid. Vanuit kwetsbaarheid iemand tegemoet treden maakt je zeer krachtig. Je geeft aan dat de ander je niet kan kwetsen met woorden of beelden.

Kwetsbaarheid, kracht en authenticiteit, 3 termen die passen bij persoonlijk leiderschap. Wanneer ik anderen vanuit mijn eigen kwetsbaarheid benader: bv. “hé ik ben nieuwsgierig, en wil dit graag doen maar weet niet hoe, kun je mij helpen”, geef ik aan waar mijn grenzen liggen en wat ik daarmee wil doen.  Wij kunnen van hieruit samen verder trekken om te zien of ik mijn nieuwsgierigheid kan bevredigen of niet.

Wanneer ik niet van uit mijn eigen authenticiteit of kracht iemand benader, kan het gebeuren dat de ander mij niet vertrouwt. Immers, de ander ‘voelt’ dat ik anders overkom dan dat ik zeg of doe. Ik zal worden gewantrouwd. En terecht!

Terug naar de zakenwereld. Ook hier vinden vele contacten plaats tussen mensen. Iedereen kent wel de situatie die ik hierboven heb omschreven. Hetzij dat jij (bewust) iets anders zegt dan dat je bedoeld, of dat iemand anders wel ‘ja’ zegt, maar feitelijk ‘nee’ bedoeld.

Soms wil je gewoon van iemand af komen bij het koffie automaat. Ik zeg dan wel eens “ja interessant, maar ik moet weer aan het werk”. Het is een onschuldig voorbeeld hoe snel ik iemand kan kwetsen. De ander kan snel denken, “ja, ja loop maar snel door, je zegt dat wel …. maar zo ervaar ik het niet”. Het gevolg is dat de ander mij in andere situaties, op een later tijdstip ook minder serieus zal nemen.

Meer impact kan het hebben wanneer b.v. een manager, tijdens een evaluatiegesprek met een medewerker, dingen zegt die hij of zij niet meent. Geveinzde interesse kan zeer gevaarlijk zijn. Als de mederwerker dit oppikt, zal het gesprek stroef verlopen en kan de relatie voor altijd beschadigd zijn: “hij is toch niet werkelijk geïnteresseerd”, “hij zegt maar wat”.

Mijn insteek is dat alle vormen van gesprekken meer rendement opleveren wanneer wij hier ons authentiek, kwetsbaar en nieuwsgierig in opstellen.

Zo zal het aangeven dat je met iets worstelt, waardoor je er met je hoofd niet bij bent, makkelijk worden geaccepteerd. Men kan tijdens het gesprek jou helpen het hoofd er bij te houden. Ook zal het in de toekomst tot meer en diepgaander contacten kunnen leiden. De ander kan er nog eens op terug komen. Hierdoor kunnen de 2 gesprekspartners elkaar meer vertrouwen en meer van elkaar vragen, zonder de relatie te verstoren.

Voor professionele contacten geldt dit net zo goed als in privé contacten. Ik durf te stellen dat het zelfs meer is, héél veel meer nodig zelfs. Simpelweg, omdat de tijd beperkt is. Door te investeren in goede contacten met anderen, maak je jezelf sterker in de onderlinge relaties, kun je méér van elkaar vragen en accepteren andere ook meer van jou.
Een ideale situatie voor druk bezette professionals!

Arno Korpershoek

—-

Voor meer informatie over het snel en eenvoudig realiseren van meer persoonlijke contacten in een professionele omgeving, verwijs ik naar het Just Inspire initatief. http://justinspire.blog2blog.nl/. De nieuwe website is onder constructie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: