Persoonlijk Leiderschap

18 nov 2009   Persoonlijk Leiderschap

Een van de zaken die mij al heel lang intrigeren is persoonlijk leiderschap. Zowel in persoonlijke relaties als in organisaties. Beide liggen in elkaars verlengden, immers, een organisatie is een grote verzameling van (geformaliseerde) persoonlijke relaties. Het formaliseren van relaties in organisaties leidt tot goede zaken, maar heeft ook tot minder positieve kanten. Ik ga hier op dit moment niet verder op in, maar kom er in een andere post, later op terug.

Persoonlijk leiderschap ontstaat, wanneer iemand in vol besef van zijn eigen kunde, kennis, overtuigingen, acties, passies, wensen, beperkingen, keuzes maakt in zijn leven.

Humanisme is een vertaling van dit persoonlijk leiderschap naar de samenleving.

maar wat gebeurt er dan wanneer mensen géén keuze maken?

In dat geval zijn zij ‘weerloze slachtoffers van keuzes die andere voor hen maken’. Een scherpe uitspraak met 2 partijen. De slachtoffers en diegene die beslissingen voor anderen maken. In mijn beleving werkt persoonlijk leiderschap dus als een hefboom in relaties die uit balans zijn geraakt.

Kiezen is dus een manier om je eigen leven vorm te geven en jezelf, als persoonlijk leider, naar een gelukkiger leven te leiden. Zelf heb ik 4 jaar geleden leren kiezen. In Corinor trainingen (zie http://www.corinor.nl)  rond persoonlijk leiderschap heb ik leren zien wat het gevolg was van mijn niet kiezen. Sinds ik wél kies, merk ik een groot verschil. Meer actief, meer gericht op mijn eigen passie, in plaats van wat een ander mij aanreikt.

Zo ben ik met mijn vriendin getrouwd (na 10 jaar te hebben samengewoond), hebben een kind, ben succesvoller in mijn ondernemerschap en geniet ik meer van het leven en de uitdagingen die mijn leven mij stelt. Ik ben ook effectiever en meer succesvol in mijn werk als zelfstandig adviseur en coach. Mijn keuzes hebben mijn leven zeer veraangenaamd, en in veel opzichten ook comfortabeler gemaakt.

Niet dat alles ineens halleluja is. Ook dat is onderdeel van persoonlijk lederschap. Het aanvaarden van de consequenties van mijn keuzes, en hierop gevat reageren. Hetzij door aanvaarding of door het maken van nieuwe keuzes.

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in organisaties is een manier waarop ik vorm geef aan mijn passie. Het is niet de kern. Er zijn ook andere manieren waarop dit gebeurt. Maar meer hierover in een volgende blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: